Er is meer dan mijn kanker

Dankzij de therapie leef ik veel bewuster
Ik ben dankbaar voor alles wat ik geleerd heb.

Genezing begint

Waar je iemand aanraakt in zijn hart

Opnieuw eenheid

De therapie bracht mij niet alleen bij mijzelf,
maar heeft de ander ook weer dicht bij gebracht.

Ik ben thuisgekomen

De reis er naartoe was lang,
maar heeft mij ook geheeld.

Ik zie mijn doel weer

Leven leek ineens zo zinloos
tot ik besefte wat werkelijk belangrijk was

1
1

Achtergrond

De ontstaansgeschiedenis van de therapie

De vorm van spirituele pschyo-therapie die ik geef, is door zijn ontstaansgeschiedenis geheel verankerd in mijn eigen ontwikkeling. De ontstaansgeschiedenis leest u hier. 

Achtergrond en geschiedenis van de therapie

Ik noem mijn therapie: emotioneel-spirituele begeleiding van mensen met kanker; mijn therapie is een aanvulling op de bestaande reguliere behandeling van kanker.

Vanaf 1975 bezochten veel mensen met kanker mij. Ik ontdekte in het werken met deze mensen hoeveel verdriet, trauma en stress hun levens verzwaarden.Met deze mensen ging ik een weg, een weg naar binnen; en wie de weg naar binnen is gegaan kan vanuit zijn innerlijke kracht deze gevoelens als het ware ontgiften, dan krijgen ze een andere kwaliteit, dan lichten ze op, worden anders ervaren. En dat wat eerst zwaarte was gaat nu werken als een groeiproces.

Ik werkte, vanaf het begin dat ik de therapie ontwikkelde, veel met ontspanningstherapie, ademhalingsoefeningen, visualisatie en meditatie. Al deze oefeningen hebben een heilzame invloed op de kwaliteit van het leven en op het herstel. Ik merkte in de praktijk dat mensen die een innerlijk pad gaan en leren leven vanuit hun innerlijke kracht gemiddeld twee maal langer leefden dan de verwachte levensduur.

Door de patiënten en dat wat ze vertelden aan hun behandelaars over de therapie, kreeg ik zeer veel positieve reacties van oncologen en huisartsen,die ook soms met de patiënten meekwamen om te zien wat er met hen gebeurde. Dit was in die tijd namelijk helemaal nieuw. Ik gaf lezingen voor artsengroepen en patiëntengroepen, ook de artsen voor niet-toxische tumortherapie waren zeer geïnteresseerd. Ook de media waren zeer belangstellend en ik ontving de NOS, de NCRV, de IKON en de TROS in mijn praktijkruimte.  Ook de integrale kankercentra waren zeer benieuwd en kwamen allen naar het eiland Texel, waar ik toen nog woonde en werkte.

Ik noemde mijn therapie destijds Simontontherapie, dit omdat Simonton bekend was en mijn therapie – die ik zelf ontwikkeld had – daar veel raakvlakken mee had. Deze therapie is aanvullend en vormt een ondersteuning van de medische behandeling, het is er dus geen vervanging van. In de therapie staat het proces van innerlijke heelwording centraal.

Ik werk met meerdere technieken om de mensen te helpen zich geestelijk en lichamelijk sterker en weerbaarder te voelen. Ik leer mensen o.a. om door middel van de kracht van hun geest een invloed uit te oefenen op hun herstel en op de kwaliteit van hun leven, mensen werken aan de herwinning van zelfvertrouwen en eigenwaarde, aan vermindering van angsten, aan het leren omgaan met niet heilzame gevoelens en vooral aan het contact met de innerlijke wijsheid en aan alles wat nodig is om de harmonie in hun leven te herstellen.